divendres, 8 de març de 2019

Meditació

Meditació organitzada pels "Amics de l'Ofici de Viure"


Us animo a participar i compartir una estona amb el grup, per fer un viatge de connexió al nostre interior.

Grup obert, tothom hi està convidat i convidada.

http://www.montserratgarciajaume.com

Propera meditació: 24 abril 2019

dijous, 10 de gener de 2019

Benvinguda al Blog - Bienvenida al Blog

Hola a tothom!!!                                                ¡Hola a todas/os!   
Moltes gràcies per la vostra visita                    Muchas gracias por vuestra visita
Us agraeixo visiteu també:                               Os agradezco que también visitéis:

                                         http://www.montserratgarciajaume.com/

                                                                                                         dilluns, 22 d’octubre de 2018

Seminari de Tècnica de la Metamorfosi. Temari - Seminario de Técnica de la Metamorfosis. Temario

Seminari de Tècnica de la Metamorfosi

La Tècnica Metamòrfica està reconeguda com a Teràpia Natural Manual, i s'ensenya a la Universitat com a assignatura optativa en un Màster en Medicina i en Infermeria Naturista.
Es tracta d'una tècnica vibracional, que consisteix en fer un toc suau, com una carícia, en unes zones determinades de peus, mans i cap, per mitjà de la qual i també de la serena presència de qui ho fa, normalment s'aconsegueix arribar a un estat de relaxació i de serenor, la qual cosa ens ajuda a recordar la nostra pròpia capacitat de transformació.
És molt agradable, tant per qui ho rep com per qui ho practica. 

En el primer nivell es tracta de la història, com i arran de què ho va crear en Robert Saint John, el per què del nom Tècnica Metamòrfica, com i a qui es pot aplicar, la importància de la concepció, la influència de com vam viure la vida intrauterina i el naixement en el nostre moment actual, i també d'altres conceptes que ens fan qüestionar sobre qui som i què hem vingut a fer en aquesta vida, i quines poden ser les causes per les què emmalaltim. Parlem sobre la importància de la respiració. Aprenem a serenar-nos, i veure i viure la vida d'una altra manera.

En el segon nivell aprofundim en les Lleis Universals i a tenir-les en compte en la nostra vida diària, per viure d'una manera més conscient i responsable.

En el tercer nivell tractem sobre les emocions i els sentiments, com aprendre a deixar de patir, l'acceptació, la desafecció, la força de l'amor, el poder que tenen els nostres pensaments i emocions, la importància del descans físic, etc.
   
Seminaris:
1 matí o una tarda a la setmana, durant 4 setmanes
o un cap de setmana (dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h, i diumenge de 10 a 14 h) 
Contactar per reservar plaça i preparar material. Informació:

Pendent de programació
Gràcies


https://tecnicavibracional.blogspot.com/2017/09/seminari-tecnica-de-la-metamorfosi.html 

Montserrat Garcia Jaume
montserratgarciajaume@gmail.com
629 332 640 Seminario de la Técnica de Metamorfosis

La Técnica Metamórfica está reconocida como Terapia Natural Manual, y se enseña en la Universidad como una asignatura optativa en un Máster en Medicina y en Enfermería Naturista.
Se trata de una técnica vibracional, y consiste en hacer un toque suave a modo de caricia, en unas zonas determinadas de pies, manos y cabeza, por medio de la cual y también de la serena presencia de quien la practica, generalmente se consigue llegar a un estado de relajación y serenidad, el cual nos ayuda a recordar nuestra propia capacidad de transformación.
Es muy agradable, tanto para quien lo recibe como para quien la practica.

En el primer nivel se trata sobre la historia, cómo y a raíz de qué la creó Robert Saint John, el por qué del nombre Técnica Metamórfica, cómo y a quién se le puede aplicar, la importancia de la concepción, la influencia de las vivencias en el estado de vida intrauterina y el nacimiento en el momento actual, y también otros conceptos que nos hacen cuestionar sobre quiénes somos y qué hemos venido a hacer en esta vida, y cuáles pueden ser las causas de que enfermemos. Hablamos sobre la importancia de la respiración. Aprendemos a serenarnos, y a ver y vivir la vida de otra forma.


En el segundo nivel profundizamos en las Leyes Universales y a tenerlas en cuenta en nuestra vida diaria, para vivir de una manera más consciente y responsable.

En el tercer nivel tratamos sobre las emociones y los sentimientos, cómo aprender a dejar de sufrir, la aceptación, el desapego, la fuerza del amor, el poder que tienen nuestros pensamientos y emociones, la importancia del descanso físico, etc. 

Seminarios:
1  mañana o una tarde a la semana, durante 4 semanas
o un fin de semana (sábado de 9 a 14 h y de 16 a 20 h, y el domingo de 9 a 14)
Contacto para reservar plaza y preparar material. Información:

Pendiente de programación
Gracias


https://tecnicavibracional.blogspot.com/2017/09/seminari-tecnica-de-la-metamorfosi.html 

Montserrat Garcia Jaume
montserratgarciajaume@gmail.com
629 332 640
Os invito a visitar:
Seminari Tècnica de la Metamorfosi. Programació - Seminario Técnica de la Metamorfosis. ProgramaciónProper Seminari Tècnica de la Metamorfosi o Metamòrfica

              1er nivell 

Aquest Seminari està adreçat a tothom qui estigui interessat/da en comprendre circumstàncies de la vida, per transformar-les des de la pròpia responsabilitat, potenciant la confiança i l’autoestima. També com a eina de sanació i autosanació a tots els nivells: físic, mental, emocional i energètic o espiritual, des del reconeixement que som éssers holístics, perquè tot està interrelacionat. I finalment, qui vulgui expandir la consciència i com a creixement personal.

La Tècnica de la Metamorfosi és una tècnica vibracional, natural i senzilla, també coneguda actualment com Tècnica Metamòrfica, reconeguda com a Teràpia Natural, Tècnica Manual, perquè qui la practica fa una suau i subtil carícia amb les mans a qui ho rep, en la zona reflexa de la columna vertebral de peus, mans i cap. La columna vertebral és el canal principal per on flueix la nostra energia, la medul·la espinal i la medul·la òssia, i des d’aquí es reparteix a tot el cos. Resulta molt agradable de donar i de rebre, doncs es practica amb tendresa i des de l’amor incondicional.

Va ser creada per en Robert Saint John, Naturòpata i Reflexoterapeuta entre els anys 50 i 60, mentre tractava a una nena amb Síndrome de Down profund. En veure els excel·lents resultats, ho va provar amb un nen autista, i després amb persones amb tot tipus de malalties o disharmonies.

Gràcies a la seva gran sensibilitat i capacitat d’observació, es va adonar que qui rebia sessions anava alliberant memòries que corresponien al període de gestació i naixement, per la qual cosa inicialment li va posar el nom de Teràpia Prenatal.

La paraula metamorfosi significa transformació: és el procés pel que una eruga es converteix en papallona, passant per diferents estats, en els quals es produeixen grans canvis estructurals i fisiològics a nivell cel·lular, d’ADN. D’aquí ve el nom de la Tècnica i la simbologia és una papallona, perquè reflecteix el què passa dins nostre quan deixem anar patrons de conducte i dificultats, per avançar en el nostre camí de vida amb més alegria i confiança, gràcies a la comprensió i expansió de la consciència, activant i desenvolupant la pròpia energia vital i la capacitat de connectar amb la nostra Essència.

DATA: Pendent de determinar.
          Gràcies

Seminari: 1er nivell


LLOC:  

RESERVA: 
Próximo Seminario Técnica de la Metamorfisis o Metamórfica

                1er nivel 

Este Seminario está dirigido a quien esté interesado en comprender circunstancias de la vida, para transformarlas desde la propia responsabilidad, potenciando la confianza y la autoestima. También como herramienta de sanación y autosanación a todos los niveles: físico, mental, emocional y energético o espiritual, desde el reconocimiento de que somos seres holísticos, puesto que todo está interrelacionado. Y finalmente, para quien desee expandir la consciencia y como crecimiento personal.

La Técnica de la Metamorfosis es una técnica vibracional, natural y sencilla, también conocida actualmente como Técnica Metamórfica, reconocida como Terapia Natural, Técnica Manual, pues quien la practica hace una suave y sutil caricia con las manos a quien la recibe, en la zona refleja de la columna vertebral de pies, manos y cabeza. La columna vertebral es el canal principal por donde fluye nuestra energía, la médula espinal y la médula ósea, y desde aquí se reparte a todo el cuerpo. Resulta muy agradable de dar y recibir, pues se practica con ternura y amor incondicional.

Fue creada por Robert Saint John, Naturópara y Reflexoterapeuta, entre los años 50 y 60, atendiendo a una niña con Síndrome de Down profundo de 18 meses. Viendo los excelentes resultados, quiso probarlo con un niño autista, y posteriormente practicó con personas con todo tipo de enfermedades o desarmonías.

Gracias a su gran sensibilidad y capacidad de observación, se dió cuenta que quien recibía sesiones iba liberando memorias que correspondían al período de gestación y nacimiento, por cuyo motivo incialmente le puso el nombre de Terapia Prenatal.

La palabra metamorfosis significa transformación: Es el proceso por el cual una oruga se convierte en mariposa, habiendo pasado por diferentes estados de transformación, durante los cuales se producen grandes cambios estructurales y fisiológicos a nivel celular, de ADN. De aquí viene el nombre de esta Técnica y por este motivo el símbolo es una mariposa, pues refleja lo que ocurre en nuestro interior cuando dejamos ir patrones de conducta y dificultades, para avanzar en nuestro camino de vida con más alegría y confianza, gracias a la comprensión y expansión de la consciencia, activando y desarrollando nuestra energía vital y la capacidad de conectar con nuestra Esencia.

FECHA:  Pendiente de determinar.
                Gracias

Seminario:  1er nivel


LUGAR: 

RESERVA:

Us convido a visitar:
http://montserratgarciajaume.com/?page_id=19

Os invito a visitar:
http://montserratgarciajaume.com/?page_id=288


dimarts, 25 de setembre de 2018

Tècnica Vibracional: Sobre mi - Técnica Vibracional


A l'any 1987 vaig descobrir que per mitjà d'una dieta ben planificada i equilibrada, feta per un/a bon/a professional en nutrició, s'aconseguia millorar o recuperar la salut, però va ser en el 2008 quan vaig començar a adonar-me’n que per mantenir una vida sana, a més a més de fer esport i tenir cura d'una dieta equilibrada, és important considerar l'ésser humà com a un ésser holístic, és a dir, que per mantenir una bona salut de manera global, és important saber mantenir l'harmonia, la serenitat i l'equilibri a nivell físic, mental, emocional i energètic.
Per mitjà de la meditació, la visualització, la música i també amb sessions de tipus vibracional, normalment s'aconsegueix arribar a un estat de relaxació i benestar, ajudant a connectar amb un/a mateix/a, a despertar i activar les capacitats que tot/es tenim, la pròpia energia vital, millorant i recuperant la confiança en nosaltres mateixos i la salut.
Per altra banda, si la medicina al·lopàtica o convencional es complementa amb sessions d’aquest tipus, integrant-les, es pot aconseguir disminuir els efectes secundaris dels medicaments i minorar el temps de tractament. Per tant, no es tracta de substituir, sinó d’integrar.
Hores convingudes en el centre de teràpies situat a Barcelona, i a domicili.

En 1987 descubrí que a través de una dieta bien planificada y equilibrada, elaborada por un/a buen/a profesional en nutrición, se conseguía mejorar o recuperar la salud, pero fue en 2008 cuando empecé a darme cuenta de que para mantener una vida sana, además de hacer deporte y mantener una dieta equilibrada, es importante considerar al ser humano como un ser holístico, es decir, que para mantener una buena salud de forma global, es importante saber mantener la armonía, la serenidad y el equilibrio a nivel físico, mental, emocional y energético.
Gracias a la meditación, la visualización, la música y también mediante sesiones de tipo vibracional, generalmente se consigue llegar a un estado de relajación y bienestar, ayudando a conectarse con uno/a mismo/a, a despertar y activar las capacidades que todo/as tenemos, la propia energia vital, mejorando y recuperando la confianza en nosotros mismo y la salud.
Por otra parte, si la medicina alopática o convencional se complementa con este tipo de sesiones, integrándolas, se puede conseguir aminorar los efectos secundarios de los medicamentos y acortar el tiempo de tratamiento. Por lo tanto, no se trata de sustituir, sino de integrar.
Horas convenidas en el centro de terapias situado en Barcelona, y a domicilio.
 • Reconnexió ®
 • Practicant de Sanació Reconnectiva® Nivell II
  "Level II: Reconnective Healing Foundational Practitioner Program"

 • Tècnica Metamòrfica
 • Cartes Associatives OH


 • Reconexión ®
 • Practicante de Sanación Reconectiva® Nivel II
  "Level II: Reconnective Healing Foundational Practitioner

  Program"
 • Técnica Metamórfica
 • Cartes Associatives OH


Naturòpata Col. FENACO n 3478

En aquest camí de descobriment per a mi, d’aquest tipus de sanació, agraeixo a totes i cadascuna de les persones que han compartit amb mi les seves experiències i coneixements, la qual cosa ha incrementat el meu interès per estar en aquest camí, el de creixement personal. També els agraeixo l’ajuda que m’han proporcionat per arribar fins aquí.

Al mateix temps, agraeixo a tothom amb qui he compartit i comparteixo aquestes experiències, doncs sempre estem aprenent els uns dels altres.

Moltes gràcies a tothom per tot.Naturópata Col. FENACO nº 3478 

En este camino de descubrimiento para mí, de este tipo de sanación, agradezco a todas y cada una de las personas que han compartido conmigo sus experiencias y conocimientos, lo cual ha incrementado mi interés por estar en este camino, el de crecimiento personal. También les agradezco la ayuda que me han proporcionado para llegar hasta aquí.
Al propio tiempo, agradezco a todos/as con lo/as que he compartido y comparto estas experiencias, pues siempre estamos aprendiendo unos de otros.
Muchas gracias a todo/as por todo.